Frodig

Frodig – Inneklimaet er grunnleggende for helse og trivsel.

Tomteforhold: Skrå tomt
Stilart: Tradisjonsrik
Annet: Flermansbolig
Bruksareal: 169,2
Antall soverom: 4

Bestill gratis huskatalog